Groot Johannes de Heer Koor

Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor krijgt ook in 2019 weer een vervolg! Het thema voor 2019 is "Groot is Uw trouw"

 •         Regio-repetities op acht locaties

 •         Landelijke uitvoeringen met samengesteld koor

 •         Geliefde liederen van Johannes de Heer

 •         Concerten in monumentale kerken (twee nieuwe concertlocaties)

 •         Ondersteuning van Woord & Daad project

 •         Scratchdag in Nijkerk (thema 'kerst)

Samen zingen o.l.v. Wim en Wilbert

Zing ook mee met het Groot Nederlands Johannes de Heer koor

Straatkinderen in de Filipijnen

Het Groot Nederlands Johannes de Heer koor steunt al jaren verschillende projecten van stichting Woord en Daad.

Dit jaar (2019) zetten wij ons in voor straatkinderen in de Filipijnen.

Zingen en luisteren in Rotterdam

GJK034

Groot Johannes de Heer concert - Rotterdam

100 jaar Zoeklicht

DV zaterdag 8 juni - De Doelen in Rotterdam | 19.30

Terugblik concert Dordrecht

Zaterdag 11 mei zongen we in Dordrecht. Bekijk de foto's van deze prachtige avond op onze website.