Waarom meezingen?

Het Groot Nederlands Johannes de Heer koor bestaat sinds 2016. In 2016 was het 150 jaar geleden dat Johannes de Heer geboren werd, dit bijzondere moment was de aanleiding van de oprichting van het Groot Nederlands Johannes de Heer koor.

Op deze pagina laten we een aantal koorleden aan het woord en leest u wat het Groot Nederlands Johannes de Heer koor zo bijzonder maakt.

“tot U, o God, mijn lofzang op te zenden”.

In het jaar 2016 werd ik lid van het Groot Johannes de Heer koor. Eigenlijk werd ik mee gevraagd door twee dames uit Veenendaal. Zij werden graag lid van dit projectkoor maar hadden geen vervoer naar Renswoude voor de repetities. In eerste instantie dacht ik is dit wel iets voor mij? Eén seizoen had ik mezelf toegezegd en dan zou ik er weer af gaan.

Het tegendeel bleek waar te zijn. Ik was gelijk aangesproken door de liederen, de manier waarop er gedirigeerd en gemusiceerd werd en  ook de gezelligheid.

Elk Johannes de Heer lied spreekt!  De taal van Gods trouw!

Door deze liederen te zingen zijn we dicht in Zijn nabijheid en mogen we ons aan Zijn zorg toevertrouwen en in Hem verheugen. Maar óók  anderen laten horen wie De Bron des Levens is.

Koorreizen
Mooie herinneringen zijn er ook aan de koorreizen van 2017 en 2018. Schitterende concerten  in majestueuze kerken  in Parijs (2017) en o.a. in Keulen (2018), o.l.v. Wim en Wilbert Magré.  Onvergetelijk.

We zongen in Parijs o.a. in de Notre Dame! en bij de Sacré-C oe ur , ook  bezochten we de top van  de Montparnasse. In Duitsland zongen we o.a. in  in De Dom van Keulen,  een belevenis op zich, tijdens de  middagdienst,  daarna konden we de stad bezoeken. Echt een muzikale reis met goede en waardevolle contacten  en het gevoel één grote familie te zijn.  Ein fester Burcht ist unser Gott!  Wij zongen het gezamenlijk in Wuppertal.

Door mijn ervaring zou ik zeggen: Beleef het eens mee!  Voor het nieuwe seizoen 2020  is het thema “liederen voor Onderweg”, onze volgende koorreis is in het gebied van de Moezel in Duitsland.

Niets uit ons, maar alles uit Hem, zo reizen wij naar het nieuw Jeruzalem.

Kerstproject
D.V. 14 december 2019, zal in  De Fontein te Nijkerk het eerste kerstproject plaatsvinden. Komt u ook?
Hopelijk mogen we daar allen, elkaar, met veel concertbezoekers in Christus begroeten!

Rigona Achterberg - Veenendaal

"Zingen is twee keer bidden."

Toen wij in 2016 zagen dat er een projectkoor werd opgericht, hebben we ons gelijk aangemeld. Door drukke omstandigheden heeft mijn vrouw Anita zich afgemeld, maar vanaf het begin behoor ik tot het Groot Johannes de Heer koor familie en ik hoop dat ik de kracht mag ontvangen om mee te blijven doen, zolang er de animo voor bestaat.

Het is zo waar wat de kerkvader Augustinus al zei: Zingen is twee keer bidden.

Als kind zong ik al op het zondagsschoolkoor en later op het jeugdkoor en gemengde koor in mijn geboorteplaats Nieuwe Tonge. Ruim 20 jaar geleden ben ik privélessen gaan volgen bij de bekende alt Renate Heemskerk wat nog tot een solo-CD heeft geleid.

Na onze verhuizing naar Papendrecht volgde al snel het zingen op een gemengd koor in Papendrecht en later Dordrecht, een mannenkoor in de Hoekse Waard, een groot projectjongerenkoor en stonden Anita en ik aan de wieg van een oratoriumkoor in de Alblasserwaard waar we na de bevalling helaas al snel weg waren. Dat betekende het einde van ons koorleven, totdat we dus de aankondiging zagen van het Groot Johannes de Heerkoor. En echt, het is geweldig om met zoveel mensen deze aloude liederen te mogen zingen in zulke mooie kerken.

Ook toen we in 2017 naar Capelle a/d IJssel verhuisden, bleef het mijn verlangen om mee te blijven zingen, en ik heb er zeker geen spijt van gehad.

Zeker het laatste jaar wat zo intensief was door het plotselinge ziek worden van Wim, maar waar Wilbert zich voor meer dan 200% heeft ingezet om met Gods hulp en kracht iets geweldigs neer te mogen zetten. Bach schreef onder zijn stukken: SDG, dat mag wel onder ons koor staan: Soli Deo Gloria = Gode alleen de eer!

En wat de toekomst dan ook brengen moge,

Ons geleid’ des HEEREN hand!

Moedig slaan wij dus de ogen

Naar het onbekende land!

Ik hoop ook D.V. in 2020 weer mee te mogen werken aan de nieuwe liederen van het koor en met veel enthousiasme deel te mogen nemen aan het koor, om zo mensen in het hele land te mogen bereiken met het Evangelie van Gods vrije genade.

Mensen, verkerend in allerlei verschillende situaties van vreugde en verdriet, maar allen hebben toch nodig het Evangelie te horen van Johannes 3 : 16:

Zo lief had God de wereld
Dat Hij Zijn eigen Zoon
Gegeven heeft voor zondaars
In ruil voor smaad en hoon.
Gegeven heeft voor mensen
Van duizend in een rij
Voor mensen in paleizen
Voor mensen van de straat
Voor doodgewone mensen
Gaf Hij Zijn eigen Zoon
Zo lief had God de wereld
Zo lief had Hij ook mij!

"opladen"

Voor mij is zingen bij het Groot Johannes de Heer koor “opladen”. Vooral in tijden van drukte en zorgen is het goed te zingen. Het tilt je er bovenuit! Zeker als je bedenkt wat je zingt.......

Zingen doe ik erg graag, maar tijd om wekelijks naar een koor te gaan heb ik niet. Daarom is dit projectkoor ideaal. Maar niet alleen daarom, ook de liederen met de rijke inhoud van Johannes de Heer spreken mij erg aan. Johannes de Heer had de lof van God op het oog en het heil van zijn naaste. 

Samen met mijn zus en vriendin heb ik vanaf het begin meegedaan en we hopen ook in het nieuwe seizoen weer van de partij te zijn! Wat mij ook bijzonder aanspreekt is het feit dat we van zoveel verschillende richtingen elkaar weten te vinden in deze liederen! Heerlijk is dat. Ook genieten we van de prachtige locaties waar we zingen en de bezielende muzikale begeleiding!

Ik ben ook mee geweest met de concertreis naar Duitsland. Een prachtige ervaring. Heerlijk gezongen, een fantastische sfeer en alles was heel goed geregeld. Een mooie herinnering!!

 Henny Visch-Bruijnes

Met 700 mensen zingen tot Gods eer!

Met 700 mensen zingen tot Gods eer!

In onze jeugd werd op zondagmorgen na de koffie rond het orgel liederen uit de bundel van Johannes de Heer gezongen. We hebben wat afgezongen en samen zingen doen we nog heel graag. We lazen in 2016 dat Wim en Wilbert Magré een Groot Johannes de Heer koor wilden oprichten. Dat vonden wij zo bijzonder dat we ons daarvoor toen op hebben gegeven. Daar hebben we geen spijt van gehad.

Nu hebben we voor het derde jaar meegezongen in het koor. Wij oefenen onder leiding van Wilbert in Alblasserdam. Het zijn gezellige repetities.

Het optreden met 700 koorleden in de kerken en de Doelen onder leiding van Wim en Wilbert zijn heel indrukwekkend en ontroerend tegelijk. De koorleden, uit verschillende kerkgenootschappen, zingen samen liederen die vertellen van de Liefde van God voor ons mensen, liederen van hoop en moed om door te gaan als pelgrims op reis naar die Lichtstad met paar’len poorten. Met dit lied, waar de mannen zo mooi de bovenstem zingen, sluiten we de concertavonden ook af.

We zijn dit jaar ook mee geweest met de koorreis naar Duitsland. Wat een ervaring was dat. Het was erg gezellig en in de bus werd veel gezongen. We kijken met dankbaarheid terug op deze goede verzorgde reis. Ook hopen we in D.V. 2019 weer mee te doen.

Het is in een paar zinnen moeilijk uit te leggen hoe het is om als koorlid mee te zingen. Eigenlijk zou u dit zelf moeten ervaren. Die mogelijkheid is er, want ook u kunt zich opgeven voor dit bijzondere projectkoor onder leiding van Wim en Wilbert Magré.

Een hartelijke groet van,

Leo en Leni Nugteren uit Ridderkerk

"Fantastisch koor"

Als kind werden er bij ons thuis elke Zondag de liederen van Johannus de Heer gezongen , dus het zingen is er bij ons thuis met de paplepel ingegoten.

Ik heb zelf op twee koren gezongen ,maar door mijn drukke werk als Visboer heb ik helaas niet zooveel tijd om wekelijks de repetities te bezoeken.

In 2016 heb ik voor het eerst mee gezongen met het Johannus de Heer koor, Elk concert en elk optreden geniet ik met volle teugen om met 700 andere enthousiaste andere zangers en zangeressen de naam van onze HEERE groot te maken. Met Wim en Wilbert Margre is dit elke keer een geweldige ervaring.

Dit jaar hoop ik voor de derde keer mee te doe , en ik hoop dat er nog vele jaren mogen volgen. Vanuit Urk wens ik Wim en Wilbert en het bestuur Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe zangseizoen 2018.

 

Groeten Jurie Noorloos uit Urk.

"Samen in de naam van Jezus"

Mijn hele leven zing ik al; Gospelgroep, Mannenkoor en Gemengd koor. Dit jaar mocht ik voor het eerst meezingen in het Groot Nederlands Johannes de Heer koor en dat was een rijke en tevens fijne ervaring. De meeste kennen het lied wel Samen in de naam van Jezus.

Dit was ook mijn beleving bij het samen zingen in dit grote koor. Hoewel met velen uit alle delen van Nederland en met een verschillende kerkelijke achtergrond was dit de samenbindende factor. Samen de mooie liederen uit de bundel van Johannes de Heer zingen.

Met een aantal zangers hebben wij vanuit het Friese noorden alle locaties bezocht en zijn wij ook mee naar Duitsland geweest. Geweldig om zo samen in prachtige kerken te mogen zingen en dat tot Gods eer. Ook koester ik de ontmoetingen met anderen tijdens de optredens en de mooie reis.

En na afloop van een uitvoering in Nederland gingen wij nog even bij een wegrestaurant langs.Dit was altijd onze afsluiting van een dagje uit. Ik kan terugzien op een mooi seizoen 2018.                

Voor een ieder die graag wil zingen zeker een aanrader voor de volgende keer.

Klaas Sijtsma.

"De repetities zijn gezellig"

Het meezingen bij het Johannes de Heer koor: Ik zit er vanaf de eerste keer al bij. Ik hou van zingen en dit leek me een mooie ervaring. De repetities zijn gezellig en je bouwt snel een band met iedereen op. Ook is het een uitdaging omdat je maar drie repetitie hebt en dat je het dan al moet kunnen (je krijgt wel oefenfragmenten voor thuis). De uitvoeringen zijn erg mooi met zo'n grote groep. Je zingt een uur in en dan heb je een uur voor jezelf voordat het concert begint. Ik vond het ook mooi om vaak te eindigen met de ''Lichtstad'', dit stond lang niet altijd in het programma en zelfs de luisteraars zongen mee.

Ik zie met verlangen uit naar seizoen 3.

"Zingen maakt blij"

Mijn moeder zei vroeger altijd; je kunt wel samen zingen, maar niet tegelijk praten. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat er bij ons thuis een harmonium stond waarbij altijd werd gezongen uit de bundel van Johannes de Heer zowel bekende als onbekende, want die werden dan gewoon ingestudeerd. Ook ging het hele gezin altijd naar de Maranatha-conferenties en werd het blad Zoeklicht gelezen.

Op 15-jarige leeftijd nam ik voor het eerst deel aan ons kerkkoor en later nog vele andere koren zoals gospelkoor, mannenkoor, maar meestal gemengde koren. Zingen maakt blij, is sociaal en geeft enorm veel voldoening. Ook draag je op deze bijzondere manier iets van het Evangelie uit.
Toen ik in januari 2016 een kleine advertentie in de EO-Visie zag van het op te richten Johannes de Heer Koor dacht ik, dat wil ik ook wel eens meemaken, zingen in zo’n machtig groot koor.

Maar dat werkt zeer ‘verslavend’, want als je hier aan begint dan kun je er eigenlijk niet meer mee stoppen, de repetities, de dirigenten, de concerten, de saamhorigheid, het is teveel om op te noemen en eigenlijk niet in woorden uit te drukken wat dit allemaal met je doet.Vorig jaar zijn we naar Parijs geweest en hebben daar in schitterende kerken mogen zingen en ook veel mooie belevenissen mogen meemaken, dit jaar gaan we naar Duitsland om in grote kerken te zingen en volgend jaar staat op de planning om naar Engeland te gaan.Met zo’n (koor)gezelschap op reis gaan dat is dan ook zo bijzonder, de reis met de bus, de gesprekken bij de maaltijden, de uitstapjes, maar vooral ook de concerten, in één woord geweldig.

De mensen die dit alles mogelijk maken komen in alle bescheidenheid alle lof toe; de organisatoren, de dirigenten, de vele muzikanten, het kinderkoor, de reisorganisatie, alles is zo geweldig tot in de puntjes verzorgd dat geen wanklank mogelijk is.

En dat we allemaal dit mogen doen tot eer van God en ook nog voor de goede doelen van Woord en Daad waar vele kinderen in de wereld baat bij hebben.

U bent dus gewaarschuwd, als je er aan begint is stoppen er niet meer bij !!

Siep Groen uit Apeldoorn

Indrukwekkend!

Indrukwekkend!

Zingen is voor mij altijd al een passie geweest, maar door drukte, lukte het mij niet meer om dit wekelijks te doen.  Wat ik erg jammer vond.                                                                                  

Ik hoorde toen van het project Johannes de Heer koor, en heb mij daar in 2017  bij mogen aansluiten. Wim en Wilbert Magré, weten op een leuke maar ongedwongen manier dit koor te begeleiden.

Het is prachtig om te doen. Samen 't evangelie uitbrengen d.m.v. van prachtige liederen van Johannes de Heer. Liederen met rijke inhoud in prachtige kerken en gebouwen. Is gewoon indrukwekkend!

Het  mooiste aan dit koor,  vind ik dat de kerkmuren wegvallen! Een ervaring die ik niet graag zal missen, en die ik iedereen kan aanbevelen.

Daarom hoop ik in 2018 opnieuw weer te mogen meezingen  in dit mooie koor.

Lijkt u het ook mooi, meld u dan ook aan!

Ik hoop u graag te ontmoeten!

Vriendelijke groet,  Claudia Korenberg

"hartverwarmend om te doen"

Ook in 2018 hoop ik weer mee te doen met het Groot Nederlands JdH koor. In 2016 heb ik me opgegeven omdat het me leuk leek. Ik hou van zingen maar heb de tijd niet voor iedere week koor repetities
een project koor is daarom voor mij ideaal. JdH liederen ken ik van vroeger thuis, mijn moeder (vooral ) zong ze graag en veel. Zelf vind ik ze ook erg mooi. De teksten zijn zo prachtig en troostvol, soms sta ik zelf te zingen met tranen in mijn ogen. Wim en Wilbert ken ik goed, ik zong al vaker met hen mee in een projectkoor. En hun plezier in muziek maken vind ik super om te zien en om in te delen!

Ik heb me aangemeld, samen met mijn dochter, zus en vriendin. Niet wetend dat het verslavend zou werken. In 2017 heb ik ook meegezongen. De sfeer is ronduit geweldig. Met zoveel mensen zingen is een uitdaging op zich, maar ook hartverwarmend om te doen. Bijzonder dat in heel Nederland blijkbaar nog zoveel mensen zijn die deze liederen graag zingen. Want er zijn niet alleen ontzettend veel koorleden, ook luisteraars zijn er iedere keer weer veel! Iedereen die van zingen houdt, kan ik aanbevelen om mee te doen.

Dus geef je op!

Ans van de Hoef, Veenendaal