Kindslavernij in Ethiopië

Het Groot Nederlands Johannes de Heer koor steunt al jaren verschillende projecten van stichting Woord en Daad.

Dit jaar (2022) zetten wij ons in voor het project 'Samen de strijd aan tegen kindslavernij in Ethiopië'. Meer informatie over dit project, klik hier.

Verder steunt het Groot Nederlands Johannes de Heer koor de volgende sponsorkinderen.

  • Mark Joseph ( 9 jaar)
  • Geryco (5 jaar)
  • Maria (6 jaar)
  • Mark Dave (12 jaar)
  • Rafael (6 jaar)

Een van onze sponsorkinderen

Een van onze sponsorkinderen is Maria uit Philipines. Maria is een schattig meisje van 4 jaar oud, ze houdt van zingen, kleuren en foto's kijken.

Ze leeft in een arm gebied en het inkomen van haar vader is niet voldoende om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom zijn we blij dat we Maria op deze manier kunnen helpen.

Informatie over dit project

Ieder kind is het waard om op te groeien in vrijheid. Helaas zitten wereldwijd miljoenen kinderen gevangen in een systeem van moderne slavernij. Bijvoorbeeld in Ethiopië, waar een combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving leidt tot uitbuiting van kinderen. Daarom werkt Woord en Daad, samen met een consortium van lokale partners, aan de bestrijding van moderne slavernij door de ketens van kinderarbeid en uitbuiting in Ethiopië te doorbreken.

Buzayehu is 12 jaar oud, maar hij heeft al veel meegemaakt. Hij zegt: ‘Na de geboorte van mijn broer kon mijn moeder niet meer voor mij zorgen. Daarom ging ik bij mijn oma wonen. Na een maand moest ik daar vertrekken. Vanaf dat moment leefde ik op straat. Ik verdiende wat geld door goederen en diensten aan te bieden op het busstation en de markt. Regelmatig werd ik mishandeld. Soms verdiende ik genoeg geld om brood te kopen, maar vaak zocht ik in het afval naar voedsel.’

Veiligheid bieden aan kinderen

Het verhaal van Buzayehu is slechts één voorbeeld. Talloze kinderen lijden onder kinderarbeid en nog eens duizenden kwetsbare kinderen lopen het risico om terecht te komen in deze mensonterende omstandigheden. Woord en Daad werkt, samen met een lokaal consortium en met gedeeltelijke subsidie van Norad, aan het tegengaan van kindslavernij. We willen kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar ondersteunen die werk verrichten dat een bedreiging vormt voor of afbreuk doet aan hun welzijn; lichamelijk, sociaal of mentaal. We willen deze kinderen veiligheid en onderdak bieden en ondersteunen om een ander bestaan op te bouwen. Zoals Buzayehu, die nu in een opvanghuis woont en samen met professionele medewerkers leert om weer positief naar de toekomst te kijken.

De aanpak van het project

Het project in Ethiopië richt zich op het voorkomen van kinderarbeid door bewustwording te creëren in de gemeenschap en door (kwetsbare) gezinnen te ondersteunen. Hierbij worden meer dan 6.000 kinderen en zo’n 200.000 familieleden en mensen uit de omgeving bereikt. Daarnaast krijgt in het project de opvang en re-integratie van kinderen die het slachtoffer zijn geweest van mensenhandel, kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting een plek. Ook werken we samen met de Ethiopische overheid om wetgeving en juridische bijstand rond dit thema verder te ontwikkelen.

Samenwerken met lokale partners

De strijd tegen kindslavernij aangaan kan alleen door samen te werken met lokale partners. Het waardevolle aan dit project is dat we het uitvoeren met lokale organisaties die diep zijn geworteld in de Ethiopische samenleving. Ephrem Shiferaw is senior programma-adviseur en ziet de meerwaarde in van het werken in een consortium. Ephrem vertelt: ‘Elk van de partners is geselecteerd op basis van hun toegevoegde waarde en rol in het programma. De werkzaamheden van de ene partner vullen de werkzaamheden van de andere partners in het consortium aan. Een dergelijke samenstelling van partners is van groot belang voor de aanpak van het complexe, multidimensionale en veelzijdige probleem dat kindslavernij is.’ Dankzij de samenwerking met lokale partners en de unieke samenwerking met Norad kunnen we inzetten op het daadwerkelijk veranderen van systemen. En die systeemverandering is hard nodig om de keten van uitbuiting te doorbreken!