Straatkinderen in de Filipijnen

Het Groot Nederlands Johannes de Heer koor steunt al jaren verschillende projecten van stichting Woord en Daad.

Dit jaar (2019) zetten wij ons in voor straatkinderen in de Filipijnen.

Verder steunen wij 3 jaar lang de volgende sponsorkinderen.

  • Mark Joseph ( 7 jaar)
  • Geryco (3 jaar)
  • Maria (4 jaar)
  • Mark Dave (10 jaar)
  • Rafael (4 jaar)

Een van onze sponsorkinderen

Een van onze sponsorkinderen is Maria uit Philipines. Maria is een schattig meisje van 4 jaar oud, ze houdt van zingen, kleuren en foto's kijken.

Ze leeft in een arm gebied en het inkomen van haar vader is niet voldoende om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom zijn we blij dat we Maria op deze manier kunnen helpen.

Informatie

Sinds 1973 brengt Woord en Daad kinderen in armoede en mensen zoals jij, die daar iets aan willen doen, bij elkaar. Dan ontstaat iets bijzonders: een kind in Afrika, Azië of Latijns-Amerika krijgt de kans zich te ontwikkelen tot een zelfstandige burger. In die 44 jaar kregen niet alleen 117.134 sponsorkinderen de kans hun schooldiploma te behalen, maar hun ouders, familie en zelfs hele dorpen gingen er op vooruit.

Onderwijs: de basis voor de toekomst

Via sponsoring (ook wel financiële adoptie genoemd), rusten we kinderen toe om straks - vanuit christelijk waarden en normen - verantwoorde burgers te zijn. Jongvolwassenen die verschil maken in de maatschappij van hun land. Hoe? Door oog te hebben voor wat het kind persoonlijk (en de familie) nodig heeft. Op school, waar de Bijbel dagelijks opengaat, wordt de basis voor de toekomst gelegd. Samen met Driestar Educatief maken we ons sterk voor kwaliteitsonderwijs. We zetten nationale netwerken op - met overheid en bedrijfsleven - van lerarenopleidingen en onderwijsadvies, die verschil maken in een omgeving waar dit niet voor de hand ligt. Dit gaat dus verder dan docenten die een keer training hebben gevolgd.
En na de basisschool houdt het niet op. Een vakdiploma en begeleiding bij het vinden van een baan brengt jongeren nog een stap dichterbij hun eigen plek in de maatschappij. Dat is de kracht van Woord en Daad en tegelijk de Bijbelse opdracht die veel sponsors met ons uitdragen.

Jouw aandacht is van levensgrote waarde

Een sponsor als jij betekent veel voor het kind. Naast goed onderwijs zijn er geen grote zorgen meer over eten, kleding en zorgkosten. We spreken uit ervaring dat het juist de liefdevolle, bemoedigende en motiverende woorden van sponsors zijn die kinderen hun leven lang meedragen. De kans is trouwens ook groot dat de handgeschreven post en foto’s van het sponsorkind een lach op je gezicht toveren. Heb je zelf kinderen, dan leren zij van hun sponsorbroertje of -zusje over liefde, goed onderwijs en dankbaar zijn. Het allermooiste is wanneer sponsorkinderen van toen nu christen zijn en zelf iets terug doen voor kansarme kinderen in eigen land. Heel wat oud-sponsorkinderen zijn nu bijvoorbeeld zelf sponsor van een kind. Dat maakt de ‘kleine’ investering vanuit Nederland extra waardevol!

Het geld is voor jouw sponsorkind

In de ontwikkelingslanden werken we altijd met lokale partners. Zij weten wat het beste is voor de kinderen en hun omgeving. Met die partners kijken we voortdurend hoe we ons werk het meest efficiënt kunnen doen. Woord en Daad zorgt dat jouw geefgeld terecht komt waar het hoort: het kind. Totaal maken wij slechts 7,5% kosten voor de organisatie. Een zeer goed resultaat in de goede doelensector.