Hulpverleningsproject Woord en Daad

Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De totaal 163 miljoen inwoners leven op een oppervlakte dat slechts vier keer zo groot is als Nederland. De sloppenwijken waar de arme bevolking woont, blijven groeien. De meeste van hen kunnen zich geen fatsoenlijk onderkomen veroorloven. Maar juist daar heerst grote armoede. Mensen leven vaak in bouwvallige huizen en hebben meestal geen toegang tot de meest fundamentele woonfaciliteiten, zoals water, riolering, elektriciteit en ventilatie. Juist voor deze doelgroep is dit project opgezet.

Wat kost het? Voor € 1.600 zorgt u al voor een huis voor één arm gezin in het noorden van Bangladesh. Met een goed huis wordt een droom werkelijkheid voor een Bengaals gezin; het verbetert hun leefomstandigheden, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. Bovendien geeft een goed huis de mensen ook weer een gevoel van eigenwaarde.

Klik HIER voor meer informatie over het project.